Mr.Sale

 

 

Címlapos Friss

„Ez a szerelem titka...” - Hamvas Béla kéziratos könyvéről

És akit ebben az alámerülésben és maradéktalan önátadásban visszakapok, „már nem az, aki voltam. Az már több, gazdagabb, egyszerűbb, tisztább és istenibb. Ez a szerelem titka. A misztériumban csak két egymásban megsemmisült lény istenülhet.” - Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” a kéziratos hagyaték legkevésbé ismert és legkülönösebb darabja. 2015 december közepén jelenik meg. A DRÓTon a kötetről Palkovics Tibor - a könyv szerkesztője - írását olvashatjátok, és egy rövid részletet is közlünk Hamvas Béla imáiból.

 
 
Tájak, ahová menni lehet 
 
Hamvas Béla Litaija
 
„A realitás az igazságtól
 való elhagyatottság.”
 

Részlet a LITAIból

...mikor még / én voltam te s te én. Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” részletet olvashattok a DRÓTon. 

Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” a kéziratos hagyatéknak kétségtelenül egyik legkülönösebb darabja. Nemcsak hangvétele és formája okán, hanem már keletkezésének körülményei és külalakjának gondos megformálása folytán is – mert valóban egy kis, Hamvas által könyvszerűen elkészített írásról van szó, melyet külön lapokból hajtogatva, saját kezűleg bekötve és védőborítóval ellátva állított össze. Különlegességét emeli, hogy

 
azon ritka kéziratok közé tartozik, amelyek a Remetehegy oldalában fekvő otthonukat 1945-ben ért, könyvtárát és addigi kéziratait egyaránt megsemmisítő bombatalálat előtti időkből megmaradtak.
 
Az életműben elfoglalt helyét tekintve – a korai verseken kívül, mint a Milezoszi leányok vagy Az elhagyott kert – hangvétele szerint rokonának talán az 1963-ban, német nyelven írott – bár tematikailag eltérő – Bruchstück (Töredék) című írása tekinthető, leginkább azonban A magyar Hüperión levélformában írott, költői ihletésű és sodrású ritmikus prózájának néhány olyan szakasza, melyeknek első, 1936-os változata még őrizte verses tagolású szövegformáját – sorai pedig minden bizonnyal a legszebbek közé tartoznak, amelyeket magyar nyelven valaha leírtak. 
Az 1939-ben keletkezett Litai valójában egy személyes konfliktus szülötte. Az említett párhuzamoktól eltérően írását
 
Hamvas Béla itt a személyes megszólítás és tisztázás szándékával fogalmazta meg, mégpedig második feleségéhez, Kemény Katalinhoz fordulva, a kettejük közt támadt feszültség és távolság oldására.
 
Azonban, ahogy Hamvas életének minden egyéb mozzanata, ez a konfliktus is a lét-teljesség tapasztalatának anamnetikus forrásai köré kristályosodik. Számára csupán ennek a magasabb mértéknek a terében nyílik mód arra, hogy a „Szó Hatalmának” invokációjával és világosságával, a létezés és a valóság hívható és hívhatatlan nagy Neveinek megszólításával és kimondásával, vagy épp az előttük megálló hallgatással e feszültség megszabaduljon „sötét hatalmától”, hogy magasabb alakba, mintegy felsőbb oktávra lépjen – hogy lehetőséggé legyen. A Litai utolsó sorait lezáró kérdőjelek már ennek a magasabb lehetőségnek a „kapujában” állnak, odaátról hallatszó meghívásai és ígéretei felé nyílnak. – Néhány évvel később, Héloïse és Abélard című esszéjében írja le ezt a kapun túli „tájat”, ekkor fogalmazza meg, hogy ami – az immár alapvetően másnak látott – férfi és női léleknek a Hatalmak által megszentelt egybeolvadásában megvalósul, az nem az emberi személyiség ősi és eredendő integritásának és formájának helyreállítása, „nem reintegráció, hanem divináció. Nem az egység helyreállítása, hanem istenülés.” Éppen a benső, láthatatlan valóság kivetülésének a Litaiban megjelenő és szóhoz jutó alapvető megrendültsége lesz itt úttá – mégpedig az önfeladás és önmeghaladás lehetőségének a „Más”, a „Kint”, az „Idegen” megszokhatatlan jelenlétén keresztül vezető útjává. Mert „ahhoz, hogy az istenülés megtörténhessék, van a másik nem. Van a tökéletesen és teljesen más és különböző lény és világ. Ebbe kell átlépni és magát ott kell hagyni és a másik őselemben el kell merülni.” És akit ebben az alámerülésben és maradéktalan önátadásban visszakapok, „már nem az, aki voltam. Az már több, gazdagabb, egyszerűbb, tisztább és istenibb.
 
Ez a szerelem titka.
 
A misztériumban csak két egymásban megsemmisült lény istenülhet.”
A Litaiban megfogalmazódó gondolatok később, az idézett Héloïse és Abélard mellett olyan írásaiban térnek vissza újra, mint A láthatatlan történet gyűjteményének másik esszéje, A barátság, de éppúgy jelen vannak a Karnevál vagy a kései regények lapjain is, miként a Scientia sacra első részének antropológiájában vagy a két évtizeddel később írott második rész Androgünosz-fejezetében.

Az új kiadás hűen követi az eredeti kézirat formátumát és a kézírásos oldalak szövegképét – éppen úgy, ahogyan azt Hamvas Béla papírra vetette.

 

 


 

...mikor még / én voltam te s te én. Hamvas Béla Litai (Imádságok) című „könyvecskéje” 2015 december közepén jelenik meg. A DRÓTon  egy rövid részletet is közlünk a könyvből és a kötetről Palkovics Tibor - a könyv szerkesztője - ismertetőjét olvashatjátok. Hamvas Béla: Litai (részlet)

 


HAMVASról a DRÓTon

Weöres nem csak a Bóbita költője volt, és nem csak szárnyat igézett a malacra és Hamvas nem csak A bor filozófiáját írta, ahogyan azt sokan szeretnék hinni.
 Kettejük kapcsolatának alaposabb vizsgálata nemcsak segít megérteni őket, hanem egészen új dimenziókat is feltár. – 2015 december elsején mutatják be az Írók Boltjában Weiner Sennyey Tibor Az elveszett királyság című esszékötetét. A DRÓTon ízelítőként a kötet egyik esszéjét olvashatjátok. A teljesség hiánya - Weöres Sándor és Hamvas Béla barátságáról

„...az van, hogy itt mindenki jobban tudja, jobban ért hozzá, már megmondta előre, mégsem tesz senki semmit, vagy ha valaki tesz valamit, akkor jobb lett volna, ha inkább mégsem tesz semmit, mert egészen biztosan mellé üt a szegnek, vagy olyan folyamatokat indít be, amelyeket jobb lett volna inkább elkerülni. Mondhatnám, hogy a magyarság kritikája ez a regény, de az igazság az, hogy az egész emberiségé.” – 2015 nyarán jelent meg Hamvas Béla 1928-ban írott regénye, az Ördöngösök. A könyvről Weiner Sennyey Tibor ajánlóját olvashatjátok a DRÓTonÖrdöngös dekameron - megjelent Hamvas Béla eddig kiadatlan regénye

Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. Ezerkilencszázötvenhatot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? Tényleg semmi sem történt? - HAMVAS BÉLA 1956-ról

Hamvas Béla most megjelent művészeti írásaiból indul ki Weiner Sennyey Tibor, és megpróbálja kideríteni, hogy mi a művészet és az vajon miért is lenne fontos? Hamvas kontra Lukács,  avagy mi a művészet? - WST20/2

Weöres Sándor és Hamvas Béla a XX. századi magyar irodalom talán legfontosabb és éppen ezért legproblematikusabb figurái. Problematikusak, mert nem biztos, hogy igazán értik és igazán ismerik alkotásaikat, szemléletüket, szellemüket. Gondvána - Weöres Sándor és Hamvas Béla barátsága és levelezése WST20/5.

Weöres Sándor ominózus pécsi szobra után, most Hamvas Bélát is elérte az újmagyar giccskultusz, annak ellenére, hogy a leghatározottabban ő maga tiltakozott saját írásaiban az ilyesmi ellen. Hamvas Béla Miska-kancsóvá lett. Hamvas, a köcsög

Ki tudja, nem arról szól-e itt minden, hogy épp a legjobbaknak kell eltűnni nyomtalanul." - 118 éve született Hamvas Béla (1897. március 23 – 1968. november 7.) író, filozófus, esztéta. A DRÓTon írtunk Hamvas és Lukács vitájáról,  Weöres Sándor és Hamvas Béla barátságáról és levelezéséről és arról is, hogyan változott Hamvas köcsöggé, de most - Hamvas születésnapja alkalmából - Danyi Zoltán jegyzetét közöljük Hamvas Béla különleges tollhegyeiről a DRÓTonHamvas tollhegye

Úgy látszik, hogy az elhülyülés könnyed és bájos pillanata volt midőn Hamvasról köcsögöt formáztak, ahhoz képest, ami most következik. Mi jön most? Hamvas Béla életművének politikai okokból való teljes lenyúlása és félreértése. Jobbról is, balról is. Így is, úgy is. - Hamvas Jobbikos énje, avagy a nettó történelemhamisítás

 
 
 
  • Hamvas Béla
  • Litai
  • Palkovics Tibor
  • Irodalom