Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Magányosan halhatatlanul - Békássy Ferenc Virginia Woolf által kiadott verseiből

...ez az átok-föld nem ébred meg soha. / Pogány varázstól aléltan álmodik, / észre sem veszi, hogy erőmet elnyeli, / én értetlenül nézek el önmagam felett; / s múlt idők jósága már csak emlékezet.2016 február 13-án tartják a Vasi Őrtüzek című irodalmi vándorkonferenciát. Ez alkalomból teszünk közzé négy verset az egykori cambridge-i diák, majd az első világháborúban hősi halált halt Békássy Ferenc Virginia Woolf által 1925-ben kiadott, angol nyelvű kötetéből, Gömöri György, Gyukics Gábor, Szőcs Géza és Weiner Sennyey Tibor fordításában.

 
 
Békássy Ferenc
Töredékes látképek

Vasi Őrtüzek

- irodalmi vándor konferencia - Kám-Zsennye-Nagytilaj-Bérbaltavár-Vasvár

Irodalmi vándor konferenciát rendeznek öt helyszínen Vasmegyében, melynek központi témája Kisfaludy Sándor, Szegedy Róza, Békássy Ferenc, Nagy Gáspár és a vasi irodalmi hagyomány lesz. Az előadók között ott lesz többek között Fűzfa Balázs, Markó Péter és lapunk főszerkesztője, Békássy Ferenc hagyatékának írója és életrajzának írója Weiner Sennyey Tibor. Részletes program, az előadók teljes listája, időpontok és helyszínek a DRÓTon.

I. VÍZ
 
Minden vörösfenyő zöld, a gesztenyék alig fehérek,
Durva füvet és csomós körömvirágot látok
A vízben, de hogy megváltozott a csend!
- Egy világ kezdődik ott, ahol fa nő ki
fából.
 
Mily homályos Föld, mily Tűz hasonlítható
Tehozzád, - mily Lég, mily Árnyék formálódik
könnyedén,
Élő Víz! – puhán megtelepedő,
A Gondolat büszke valóságával büszkélkedik.
 
II. FELHŐK
 
Ah, nagyon sebesen repülnek és változtatnak irányt;
Árnyékuk az egymást váltó völgyeket tarkítja;
És, amíg nincs felhő az égen
- Alakjuk képzeletszőtte laza szövet.
 
Most, buzgó vadűző kopóknak látszanak
- Áldozatuk eltűnik a nyitott reggelben;
Egy ideig, csupán a rések villannak;
És egy kicsiny tér pontnyit szól a kürt
 
III. SZÉL
 
Lábujjhegyen föl és le, és körbe-körbe,
Mi buzdít könnyelműen, szél, szobáról szobára?
Hagyd el a nyikorgó falépcsőt; ki menj;
Határozottan mozogj a seprű körül,
 
És a fátyol harangban; vagy a réten
Keményítsd meg a ló sörényét;
És ne térj vissza, mint a pillanat gyorsasága,
Pusztítani szállj az oldalazó esőben!
 
Gyukics Gábor fordítása
 
 
Magányosan halhatatlanul
 
 
Bagolyfiók ha szólal, csak egyszer szól vagy kétszer,
Ha szél jár erre: ő is csak fekvőhelyre vágyik,
S ha öröm jő e helyre, rögvest halálra válik,
És azt se tudja senki, a remény merre fészkel.
 
Csupán a halál biztos, s ez épp az ő halála.
Változni semmi nem fog, az idő körbe járkál.
Rázza a görcs a testet, amely a sírba hátrál.
És megszakad a légzés a kínnak végszavára.
 
Csak kihűlt porhüvely van. Az urna összetörve,
Halott az érzés benne. De mért is emlegetni.
Barát! a mai nappal már kezdelek temetni.
Tulajdon agyagodban nyugszol majd lent a földben.
 
Én nem fogok virágot vinni sírodra néked,
Ott csak a föld a biztos: hogy föld van ott alant is.
Gyász tölti el az elmét s e hasztalan beszédet.
Mit mondhat el az emlék, ha hallgat még a lant is.
 
Ám ha a titkos könnyek végül is elapadnak:
Az ég majd felmagasztal s a csillagok imája,
Egy világ változott meg amerre jöttél-mentél,
És mások furcsa lába lépteid nyomát járja.
 
1913. májusában
Szőcs Géza fordítása
 
 
 
1914
 
 
Félelem nélkül ment, mivel mennie kellett, szinte vidáman,
Gyakorlaton izzadt, s dalolt, lovagolva a nagyhevű nyárban,
Vele voltak társai, mint ő, várva a harcra merészen,
S bús napokat vonszolt a világ a háború vad szekerével.
 
Szó nélkül hullt el, míg a csata dúlt, békére találva
A vad patadobogásban, mikor szívét golyó találta.
Talán erőtlenül feküdt, míg minden hallgatott,
Lassan elfolyt a vére, csak ennyitől lett oly ifjan halott.
 
Oly sok holt hevert körötte, tán költő kellene
Vagy egy asszony-rokon, ki tudja, mi pusztult itt vele-
Az anyja kellene, vagy az a lány, akivel egyszerre lépett
A nyár ösvényein, akkor még örömmel, büszkeséggel,
 
Ki tudná: nem csak egy szám volt, a táblán cserélhető paraszt,
Nem csak véréből, a szép jövő időből egy cseppnyi sem maradt,
Elvesztek remélt napjai, egy ház, egy otthon is talán,
Mert ezrek rakhatnak fészket, csak ő marad otthontalan.
 
Mikor a réten tüzek gyúlnak és az égen csillagok,
S az ifjú hold barmokat hajt, s felhők legelnek hallgatag,
Mikor a pásztorok egymást hívják, kürtszavuk tiszta és hangos,
Ezerek hallják, csak az nem, ki egyedül értette e hangot.
 
Szegény teste már gyönge. A szíve megállt és csak álom minden
Vágya, reménye, bánata . Már nem él és lankadnak kincses
Évei, amelyek végső leheletével messze szállnak,
Lágyan, ahogy az álom foszlik – nem volt erőszakos halála.
 
 
Napjaim, s a világ napjai unottan telnek, korunk beteg;
Munkára születnek, s bár nem kívánnak ölni, ölnek emberek.
Napfény és árnyék, homlokomra töviskoszorút fonjatok!
Nővéreim, százezer holtat külön-külön gyászoljatok!
 
Gömöri György fordítása
 
 
Az utolsó töredék
 
 
Legmélyebb éj hull ránk a hegyről, és kúszik le
erre a távoli tájra, pedig barátaim és én
is magunknak más ösvényt, más szeleket
álmodtunk, mint ez a mostani éjfél.
De minden homokszem helyt cserél egyszer,
és sűrű köd jő az új szelek helyett
a beborult, süket hangaföldeken,
hol sivataggá süppedt a táj, és az ember
lobbanó lidérc, ki nem sző már álmot sem,
mert még beszélni is tétován mer.
A porban sok elhagyott út hever,
és kiszáradt tócsák ősöreg fák alatt.
Bárányfelhőink rég tovatűntek,
de ez az átok-föld nem ébred meg soha.
Pogány varázstól aléltan álmodik,
észre sem veszi, hogy erőmet elnyeli,
én értetlenül nézek el önmagam felett;
s múlt idők jósága már csak emlékezet.
Pedig a csoda minden részlete adott öröktől,
a legapróbbtól a legnagyobbig egészen.
És a testek, mint a fű – itt és mindenütt –
a magas fű, úgy nőnek kövek közt végtelen.
vagy ezer éve már: a szerelem mindig szerelem...
............................................................................
 
 
Weiner Sennyey Tibor fordítása
 
 
A versek angol nyelvű megjelenése: FERENC BÉKÁSSY: ADRIATICA AND OTHER POEMS. Published by Leonard and Virginia Woolf Hogarth Press. London. 1925.
A versek magyar nyelvű megjelenése: BÉKÁSSY FERENC: EGYBEGYŰJTÖTT ÍRÁSOK. Aranymadár Alapítvány. Szerkesztette: Weiner Sennyey Tibor. Budapest. 2010.

BÉKÁSSY FERENC a DRÓTon

Grendel Lajos modern magyar irodalomtörténete 2010-ben jelent meg, új kiadása 2017-ben fog kijönni. Az első kiadás 513 oldal, a neves író-irodalomtörténész azt nyilatkozta a DRÓTnak, hogy "még 80-100 oldallal kiegészítem, bővebben szólok Török Gyuláról, Gellériről, Füst Milánról, Cholnokyakról. Vagy 30 íróról, akiknek a zöme benne van az első kiadásban is, csak rövidebben." A DRÓTon a most készülő modern magyar irodalom történetéből a Békássy Ferencről szóló részt olvashatjátok. Békássy Ferenc most már benne van a modern magyar irodalom történetében - Grendel Lajos 

Gyakran elhangzik a vád 22 évet élt, az semmire sem elég. 22 évet élt, mi lehetett volna, ha? Túl fiatal volt, ismeretlen, sznob és távoli, folytathatnám... azok, akik ilyeneket mondanak Békássy Ferenccel kapcsolatban alapjaiban értik félre a költészet természetét, és talán magát az életet is. – Weiner Sennyey Tibor beszédet tartott június 25-én a zsennyei alkotóházban, Békássy Ferenc halálának 100-dik évfordulóján. Ezt a beszédet most a DRÓTon olvashatjátok, melyben a gödöllői Nagy Sándor festőművész eddig ismeretlen festményét is a nagyközönség elé tárjuk. - A Békássy-paradoxon – és egy fontos felfedezés

Az a fiú, akit én gyászolok s akinek csak írását ismertem, az arcát soha, abból a fajtából való, melynek ifjai a Nyugat kultúráját hozták és hozzák ma is útjaikból, vásárfiának, az ősi kúriákba: magyar fiú volt és a King's College növendéke és verseiben sajátságosan találkozott Shelley és Keats Arannyal és Vörösmartyval.  - Babits Mihály cikkét közöljük a Nyugatból, 1915 júniusábólBabits Mihály: B. F. huszárönkéntes: elesett az északi harctéren, 1915 június.

Sokan úgy tudják, hogy a zsennyei kastély 1953-tól lett a művészek alkotóházának felajánlva, ám valójában már 1919-ben megvolt ez a szándék. A neves irodalomtörténész, Babits-kutató és professzor: Sipos Lajos feltáró és fontos tanulmányt írt, amit most elolvashattok a DRÓTon a Békássy100 eseményhez kapcsolódva. - Sipos Lajos: Babits és a Békássyak

2015. június 25-én volt 100 éve, hogy Békássy Ferenc költő, író elesett a Nagy Háborúban. Zsennyében az esemény napján emlékeznek a költőre. A DRÓTon írásokat közlünk Békássytól és Békássyról. Kövesd az eseményeket! Mint a tűzzel… a demokrácia kritikája 1915-ből


BÉKÁSSY FERENC KÖNYVEI

    

A könyvek megvásárolhatók az Írók Boltjában.


VILÁGIRODALOM a DRÓTon

OROSZ:  Anastassia Vekshina a kortárs, fiatal orosz költészet kiemelkedő alakja, jelentős műfordítói tevékenységet végez, a lengyel és az orosz kultúra közötti párbeszédet és megértést elősegítve. Magyarul - Szokolay Zoltán fordításában - a DRÓTon jelennek meg először a versei.  „...a sors kiabál / a hangosbemondóból / ismeretlen / nyelven”  - ANASTASSIA VEKSHINA ÚJ VERSEIBŐL 1. - „Lengyelország – e hazában valaki mindig építkezik...” - ANASTASSIA VEKSHINA ÚJ VERSEIBŐL 2.  „Verset olvasni, fordítani, költészeti estekre menni, de bármilyen kulturális esemény, akár a színház is segíthet jobban megérteni a másik kultúrát, másik népet.” - A költészet segít - Beszélgetés Anastassia Vekshina orosz költőnővel + VIDEÓ

FRANCIA: „A halál, / Igen, a halál Keletről érkezik.” - Denis Emorine francia költő versei Anna Ahmatovának

KORTÁRS ÉSZAK-AMERIKAI INDIÁN: „Eltűnő amerikaiak, veszélyeztetett fajta, / féreg és fű, nevezzék, aminek akarják / kőkemény helyek, ahol csontok csörögnek alá a mélybe. - Wendy Rose hopi-mivok indián költő és aktivista Idegen magvak című verse. „Amikor még indián voltam (…) Az előszobában elhalkul a patkócsattogás. / Milliónyian sírnak ereimben. - Mark Turcotte odzsibve indián költő, mesélő Folytatódik című verse.  - „Hé! Indián vagy?” / Bólintottam. / „Hé te! Indián vagy?” - Maurice Kenny mohauk költő Távolsági busszal a montanai Billingsbe című verse. - „De miben vagyunk bűnösök? / – a véres emlékezetben..."  - Mandy L. Smoker assziniboin-szíú költőnő Egyensúly című verse.

NEOLATIN: Halott pápát kifigurázni, pedofilnak, őrültnek, pénzsóvárnak és részegesnek nevezni alighanem ma is sok helyen kiverné a biztosítékot... Rotterdami Erasmus egyik legnagyobb hatású művét most új fordításban olvashatjátok el a DRÓT világirodalmi sorozatában. Rotterdami Erasmus: Gyula kizárva

SUMÉR: nem oly rég felfedezett, eddig magyarul nem publikált GILGAMES-részletet olvashatjátok lapunkon, egy rövid jegyzet kíséretében. - GILGAMES - A CÉDRUS ERDŐ - jegyzet és magyar fordítás

ARGENTIN116 éve született Jorge Luis Borges a modern irodalom vak látnoka. A tenger című versét eredeti nyelven és magyar fordításában közüljük ebből az alkalomból. Jorge Luis Borges: A tenger

KOREAI-AMERIKAI: Hogy dolgozzák fel Koreában a gyászt? Milyen egy koreai halotti tor? - A Cseszang Ej Koh koreai költőnő verse, melyben egy ősi konfuciánus szertartást ír le. - VI18

SZOMÁLIAI-ANGOL: „senki sem teszi gyermekét hajóra / hacsak nem a víz biztosabb mint a föld” - Warsan Shire Otthon című versét a költőnő előadásában meghallgathatjátok és fordításban magyarul is elolvashatjátok Warsan Shire: Otthon - VI17

BOLGÁR„Akkor tűnt fel, hogy elhagyott az arcom, amikor belenéztem a tükörbe.” - a bolgár irodalom ifjú titánjának, Yordan Dimitrov Radichkovnak Az új istenek című novelláját itt olvashatjátok. - VI16

HOLLAND: Részlet az 1971-es, brüsszeli születésű Peter Buwalda első regényéből. Bonita Avenue - regényrészlet - VI15

JÁVA és BALI: ARDZSÚNA MENYEGZŐJE - két ének egy kawi eposzból magyarul Weiner Sennyey Tibor fordításában - VI14

A kawi költők a költészet jógáját gyakorolták, mely során az alkotótevékenység imádsággá is magasztosult. Még manapság is sok balinéz számára fontos az ezekben rejlő bölcsesség. - írja összefoglaló esszéjében a balinéz irodalmi hagyományról Helen Creese, amely a DRÓTon jelenik meg először magyarul Balogi Virág fordításában. 

Beszélgetés Helen Creese-el, az utolsó kawi kutatóval a Bali és Jáva ősi irodalmáról és nyelvéről. - Az utolsó kawi kutató - beszélgetés Helen Creese-el - VI12.

PALESZTIN: „És elnyelték / az összeomlott házak / a robbanás után...” - Ghassan Zaqtan palesztin költő versei Szokolay Zoltán fordításában.

FRANCIA: „...az adott pillanatban ragadjam meg a dolgokat. Amíg lehet." - mondta Marseille költőnője Sarah Kéryna Szabó Kisannának. A DRÓT világirodalmi sorozatában most interjút olvashattok egy kortárs francia költőnővel, továbbá egy versét is. - VI10

Hogy lehet, hogy halott? Hiszen van otthona. / Ki mondta, hogy teltebbek a színek, ha a Misztrál fúj?" Sarah Kéryna: semmi-idő - vers - VI9

HAITI és TAHITIEmmanuel Vedrine (Haiti) és Henri Hiro (Tahiti) költők verseit olvashatjátok eredeti nyelven és Pallai Károly Sándor fordításaiban a DRÓT világirodalmi sorozatának részeként. Vigyázat, szerelmes versek a nagy óceánok partjairól! - VI8

JAPÁNMacutani Mijoko (1926–) a 20. század gyermek- és ifjúsági irodalmának jelentős képviselője, akinek meséin több nemzedék szocializálódott, novellái pedig részvétet keltenek a háborút megélt emberek iránt. - VI7

MAURITIUSI: Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi kreol nyelven író költők egy-egy versét olvashatjátok most eredetiben, és Pallai Károly Sándor magyar fordításában a DRÓT világirodalmi sorozatában.

MONGOL: Kultúravesztés van... – beszélgetés S. D. Ganbold mongol irodalomtörténésszel - VI5 és U. HURELBAATAR versei - VI.

SPANYOLVicente Cervera Salinas kortárs spanyol költő verseit itt olvashatjátok a DRÓTon, Imreh András fordításában, Menczel Gabriella bevezetőjével - VI3.

ANGOLA Janus Pannonius műfordítói-díjról, Ted Hughesról és a műfordításról beszélt nekünk Gömöri György az Írók Boltjában. -  VIDEÓ - VI2. Továbbá Ted Hughes „Hó” című versét a DRÓT most induló világirodalmi sorozatában itt olvashatják először magyarul. A vers Assiáról, a költő második feleségéről íródott, aki Sylvia Plath-hoz hasonlóan öngyilkos lett. Hughes később mégegyszer megnősült és halálig boldogan élt Devonban. – VI1

  • világirodalom
  • Békássy Ferenc
  • Virginia Woolf
  • Szőcs Géza
  • Gömöri György
  • Gyukics Gábor
  • Weiner Sennyey Tibor
  • Irodalom