1956 demokratikus szocializmust kívánt létrehozni

1956 demokratikus szocializmust kívánt létrehozni

2017. 05. 23., k - 09:15
0 hozzászólás

Horkay Hörcher Ferenc válaszolt a DRÓT kérdéseire, május elsejei cikkemre reagálva. Első két válaszáról, ami 1848-49-re vonatkozik, nem foglalkozom, a történészekre hagyom, vajon forradalom volt-e 1848-ban?  Harmadik válasza azonban újabb kérdéseket vet fel, ezeket meg kell fogalmazni. - Gömöri György hozzászólása az 56-os vitához.

1956
Gömöri György írása

Idézem Horkay Hörcher harmadik válaszának első sorát: „1956 nem valami újat akart létrehozni”. 

De bizony akart: a legtöbb modern történelemkönyv szerint - meglehet utópisztikusan - 

demokratikus szocializmust kívánt létrehozni 1956

semleges függetlenséget (mint Jugoszláviában) és többpártrendszert (mint Finnországban), anélkül, hogy 1945 szociális vívmányait eltörölte volna. Más szóval elsősorban nem az ország szabad versenyes átalakítását tűzte ki céljául, nem is a NATO-hoz való csatlakozást és legfőképpen nem a földbirtokok és a gyárak visszaadását régi tulajdonosaiknak. 

1956 skandináv típusú szövetkezetekben és munkástanácsokban látta az ország jövőjét. Az, hogy ez harmincöt évvel később már nem volt aktuális, szerintem más lapra tartozik.

De olvassuk a folytatást: „[1956] meg akarta szabadítani az országot a megszállóktól, ebben az értelemben a normalitást akarta visszaállítani”. 

Igen, de

mit jelent ebben az esetben a „normalitás” szó?

Visszatérést az első 1945 utáni, koalíciós időkben elfogadott alkotmányhoz, vagy 1944 március 19-hez, a német megszálláshoz? Vagy még korábbra, a Horthy rendszer ideiglenesnek szánt „kormányzós” posztkirályi alkotmányához? Vagy éppen a Trianon előtti Magyarországhoz, Tisza Istvánhoz? Amíg Horkay Hörcher ezt nem tisztázza, nincs miről vitatkoznunk.