7: „Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Az 56-os események egy szegedi tanár naplójából

7: „Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Az 56-os események egy szegedi tanár naplójából

2015. 12. 30., sze - 17:50
0 hozzászólás

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Különleges, eddig sehol nem közölt dokumentumot adunk közre a nemzeti ünnep alkalmából a DRÓTon. Egy szegedi tanár naplóját, amelyet soha, sehol eddig nem olvashattak.  - Megjelent 2015. október 23-án a DRÓTon.

Bevezető a szövegközléshez

Nagyapám, Somfai László (1907-1972) csak a családi legendáriumból volt eddig ismerős számomra. Író volt, szerkesztő, tanár, karnagy, egészében véve rendkívüli egyéniség. Az ő naplója az ’56-os eseményekről Szegeden évekig kallódott a családban, már-már azt hittük, teljesen elveszett. Gyerekkoromban még olvastam belőle egy részletet, és megragadott a stílusa, a megjelenítő ereje, azóta is a fülemben cseng egy-egy tömör mondata; büszke is voltam rá. És most váratlanul előkerült. 

Ahogy olvastam, silabizáltam a kézírását, szinte élővé válva jelent meg előttem nemcsak nagyapám, akit személyesen soha nem ismertem, hanem az események is, melyeket leírt. Szinte láttam a szegedi utcákat és a kétségbeesett tömeget, a félelem légköre, a bizonytalanság, és  az aggódás a családért és a hazáért úgy süt a sorokból, mintha filmet néznék. Megfigyelem a zárójelbe tett személyes megjegyzéseit, a tárgyilagosságát, az éleslátását, a stílusát – remélem, átadja az olvasóknak is mindezt ez a néhány részlet a kockás naplóból.

S. C.

 

Somfai László

Az 1956-os események egy szegedi tanár naplójából

1956

X.18.

Ifjúsági és értelmiségi gyűlések. Székely Lajos 22-én végre lemond az Egyetemi Pártbizottság VB titkárságáról! 

23-án Pesten 200.000 fő felvonulása, Szegeden 6-8 ezer fő. 

Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn. A kormány, Gerő segítséget kér a Szovjetuniótól! 24. hajnaltól du. ¾ 5-ig szovjet páncélosok, T 34-esek a hídon át jönnek, Pest felé mennek. Pesten több mint egy napja tűzharc. Óriási mértékű összeütközés, a rádió az egyik fő-hely! Elfoglalják. A Laki-hegyről folyik az adás, lemezek terv nélkül, s 2-3 percenkint figyelmeztetés, felhívás stb. Statárium, délután 2-től, majd 6-tól.

X. 25. 

„Leverték a felkelést”. Később kiderül, hogy a harc folyik. Rémhírek: az este és éjjel Szegeden diákverés, a debreceni csapatok Pest felé mennek, és szemben a Szovjetunió hadseregével! – Hírek, a párt új főtitkára Kádár János. Ő és Nagy Imre délután beszél a rádióban: nyugalom, s akkor Szovjetunió hadai kimennek. 3-4 tank Újszegeden vár, a Tisza partján szovjet őrök. – ½ 5-kor a vörös csillagot a tanácsháza tornyából, a hídról ledobják, a helyére a Kossuth címer kerül. Gyűlés ¼ 4-kor a Klauzál téren, beszédek. 50-60 ezer a Széchenyi téren. Egész délelőtt hernyótalpas szállítók futkosnak a városban. Az egyetem és főiskola sztrájkol!

Péntek X. 26. 

Az élelmiszer (kenyér) kivételével Pesten sztrájk. A vasút is. 

Itt: 9-kor hír: a Széchenyi teret katonák vették körül (érzem, hogy baj lesz!). Szülők jönnek gyermekükért 10-kor haza. Felvonulás körbe: Somogyi utca, híd, színház, pártház (orosz tankok a hídnál, a Széchenyi tér kihalt), Arany János utca mögött, Takaréktár u. ½ 11. (Fölszaladok: János nincs itthon!) {kisebbik, kamasz fia. A szerk.} 

Indulok vissza, e percben kb 30-40 másodpercig 120-150 lövés! Óriási riadalom! Betódul a nép a lépcsőházba, a tömeg előttünk el a kút felé. Egy ájult asszonyt Szabóékhoz beviszünk, egy fején gellert kapott férfi stb. Kimegyek, Jánost keresem (ahogy kiderül, bent volt az utcában!) Újabb sortűz. A ház előtt is 3-4 lövés. Visszajövök. 10 perc mulva bemegyek újra a Takaréktár utcába. Mentők. Kerényi György felhív. Szemben a katonákkal 40-50 főnyi szitkozódó ember. Tüzoltóautó, majd el. Vér az utcán, lövések nyoma a falon, faltörmelék. Kb. 2-3 halott, 12-18 sebesült.  (János sehol) 

A Sztálin-krt. felé megyek ebédelni. Most jönnek az Ady térről, ahol munkás tanács alakult. Ide vitték vállon a halott 19 éves ifjút, Swarts Lajost. Ebéd, majd vissza. Ágyúk és aknavetők jönnek a Széchenyi térre. (János itthon!) Rendelet: 3-tól 3-as csoportoknál nagyobb nem lehet, 5 órától felszólítás nélkül lőnek! 6 órától a cirkáló autókról az ÁVH-sok valóban lőttek. A város csupa puskaropogás. Katonai mentők futkosnak – egy az Arany János utcában is.

Délután a rádió bemondta a Párt Központi Vezetőségének 6 pontját: 

1. Új kormány Nagy Imrével, 

2. Tárgyalás a SZU-val egyenlőség alapján, a rend helyreálltával a szovjet csapatok kimennek. 

3. Üzemi tanácsok alakuljanak. Béremelés. 

4. Amnesztia mindenkinek, aki este 10-ig leteszi a fegyvert; 

5. Szocialista-demokratikus alapon állunk. Nem tágítunk a szocializmus építésétől, 

6. a harc beszüntével haladéktalanul megkezdeni a változtatásokat a népgazdaságban. Demokratikus és szocialista, önálló és független M.o. lesz. 

Elnöki tanács 30. számú törvény erejű rendelet: amnesztia, aki X. 26 22 óráig leteszi a fegyvert. Dobi sk. Kristóf s.k.

Különben e napokban nyári meleg van!

Éjjel a hernyótalpasok folyton rohantak. Lövés elcsitult.

X.27. szombat

Ma nincs tanítás. Rádió reggel: Pesten kijárási tilalom. 10-ig az este csoportok megadták magukat, a hadműveletek tovább tartanak! Az új kormányt meg törölték. (kevés a lemez, unjuk szinte Beethovent!) Rémhírek: Nyugat-Dunántúl a kormány csapatoké, Közép-Dunántúl a felkelőké. A harc 5. napja tart!

Szeged: 6 után kiflit és húst veszek, János később kenyeret. Rendes forgalom. A Katonai Közigazgatás Parancsnoka délben 2-2 megbízottat fogad. („Tömeg ne kövesse őket!”) Esik, s ez elmossa a bank és a borbély között a földön a vért. Délben röpcédula.  Ma 4 órától (szombat!) hétfő reggelig kimenési tilalom, felszólítás nélkül lőnek! (OK?! Talán holnap temetik a 3 halottat?) Délután csend. – Rózsival délben röntgenbesugárzáson voltam (harmadszor). Délután és este nincs jól, feje fáj és fullad. A boltok előtt sorok. Főleg a kenyér miatt. Délelőtt 11-kor bemondják az új miniszterelnököt: elnök: Nagy Imre, helyettesek: Apró, Bognár József, Erdei. Államminiszter: Tildy Z. Külügy: Horváth Imre, belügy: Münnich, igazságügy: Molnár Erik, külker,: Bognár J., népműv. Szakács, Oktatás: Kónya A, földmivelés: Kovács Béla, pénzügy: Korsa stb.

Szeged: villamos másodnapja nincs, ma újság sincs, vonatok állnak. Sürgönyözni sem lehet. Azt a rémhírt hallottam ma délben, hogy Levente elesett Pesten!! Tudtommal Weimarban van!! {Levente a nagyobbik fia, felesége Löw Immánuel unokahúga.} 

Vasárnap X. 28.

Éjjel csend. 10-ig nyitva  az üzletek, kenyér nincs. 10 után szórványosan járnak az utcán. Mi itthon 10 után. Változás nincs, csend van. Délben a Belv. T-ből eltávoznak a katonák.  

Rádió 13:10-kor: a kormány általános azonnali tűzszünetet rendel el az egész országban (az oroszokra is vonatkozik) (Egészen különös ez: kapituláció? Vagy mi?) 17:25-kor Nagy Imre óriási nyilatkozata, (amely lényegében azt jelenti, hogy a népforradalom győzött): „Népmozgalom volt, nempedig ellenforradalom. Egész népünket átfogó és egybeforrasztó nemzeti mozgalom. A súlyos bűnök robbantották ki. A nemzeti kormány a népakarat kifejezője kíván lenni. Igen nehéz feladatai lesznek. Elsősorban a nemzeti asztalra kíván támaszkodni, de az egész népre is. Bér és normakérdés, nyugdíj, családipótlék, lakásépítés, mezőgazdaság fejlesztése. Új karhatalom alakul (katona, rendőr, munkás, diák) s megalakultával a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat. Tárgyalás a Szovjettel. Egységes új államrendőrség; az ÁVH megszűnik. Senkinek nem lesz bántódása. Kossuth címer lesz, s márc. 15. újra nemzeti ünnep. Hajlamosak vagyunk mindent sötéten látni, pedig a 12 évnek vannak eredményei.” A Pártot egy 6 tagú elnökség vezeti a kongresszusig!

(Vajon mi vitte eddig a kormányt? Tény: a szovjet hadereg. Még Gerő idejében bejött! Nagy Imre első rendelete a statárium, de nem hajtották végre, amnesztiát küldetett sorozatosan, s most végleg. Vagy azért ismeri el a „népmozgalmat”, mert fél a jobbratolódástól, vagy az első pillanattól azon dolgozik, hogy kiküszöbölje a szovjet haderők pusztítását.)

(De: ki kárpótolja a halottak maradékait?!!)

Hétfő  X. 29. 

Csend Szegeden. Futkos és vásárol mindenki. Senki nem dolgozik, iskola sincs. Szabad nép-et hozott egy autó. Forradalmi a hangja, a Pravada cikk ellen erélyesen kikel (Molnár Miklós) magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága ponjai. Mindenki követeli a szovjet hadsereg kivonulását, de ők meg sem mozdulnak. Sőt, munitiót hoznak, krumplit stb! Igy az emberek elvesztik a bizalmukat Nagy Imrében.

 (Vita a tanáriban. Turai a hangadó!) A magyar küldött tiltakozott az ügy tárgyalása ellen (nem ismerte a kormány tegnapi nyilatkozatát, ott mondták a szemébe). Állítólag a Dunántúlon súlyos harcok folynak tovább is. Pesten s vidéken forradalmi nemzeti tanácsok alakultak. (Fodor Gáborékhoz belőttek!) Nem nagyon biztató a helyzet, mert ha az orosz ki nem megy, nyugati invázió is lehetséges. S akkor mindennek vége. – Vajon hol van most Levente?! – Az egész világ bámulja a hős magyar népet. Vöröskeresztes támogatás mindenünnen. (Délután Mohosék nálunk.)

Dr. Münmik esti rendelete: megszünteti az ÁVH-t! Megkezdi az államrendőrség szervezését.

Kedd X. 30. 

Tito levele: helyesli az új kormány programját, nem akart beleavatkozni. Rengeteg repülőgép hoz vért, és kötszert. A bécsi követségünk épületén kicserélték a zászlót. Megindult az oroszok kivonulása Budapestről. A pesti kórházak nem kérnek több vidéki segítséget és orvost. Pénzügyminiszter: béreket soron kívül kifizetni! Aki benn volt, duplán!

Rózsi másnaponkint röntgen besugárzást kap. Gyalog megyünk. Néha köhögéskor nyálkát hány. Leventéről, Dorkáékról semmi hír.

Délelőtt főiskolai forradalmi tanács alakuló gyűlése. Elnök Végh Joáchim. Eperjesy Kálmán, Szántó Lőrinc, Turai Kálmán és Berhes Jenő kitör! („Kancsuka csattog a hátamon!”?! Az adjunktusi hátán vagy az igazgatói hátán? – Szántó megfenyeget bennünket”: „Nagyon szerények legyenek”!!). Délelőtt és délután 1-1 civilruhás ávóst visszaver a tömeg a Széchenyi téren. Délelőtt „leszerelik” a 2 szovjet hősi emlékművet a dolgozók. Igen-igen feszült a lufut. A katonai parnok egyeduralmat tart. Délután felszerelik a nemzetőrséget. Megjelenik a Délmagyarban a Nagy Imre kormány rádiónyilatkozata. Este várjuk a visszavonuló oroszokat. ½ 9-ig nem jönnek. Esik. 

Du. ½ 3: Nagy Imre: megszűnt az egypártrendszer, a kormányban szűkebb kabinet alakult: Nagy, Tildy, Kovács B, Erdei F., Kádár, Soronczy + 1 szoc. dem. – Kádár és Soronczy államminiszter. Nagy Imre: „felhívom a szovjet csapatok parancsnokságát a Budapestről való haladéktalan kivonulásra”! Tildy: a forradalom győzött. E nap nemzeti ünnep lesz. Várja a Parlamentben az Egyetemi Nemzetőri Kartahatalmi Zászlóalj megalakítására a küldötteket – Kós Pétert visszahívják. A begyűjtési rendszer megszűnt. Békében élni az egész világgal. Szabad választásokat. De ehhez békesség kell! Összefogni s rendet teremteni: Felhív a független Kisgazdapárt megalakítására. „Isten áldja meg Magyarországot!” (Nagy baj lehet Pesten!)

Erdei F: A Nemz. Par. Párt felhív. – Kádár János: A NDP elnökség egyetért a mai platformmal. – A kommunistákhoz szól. – Este Szabad Kossuth Rádió Budapest!”!! Mintha a dunántúli rádiók is teljesen azt akarnák, amit a többi. ½ 9-kor Molnár Aurél így szól: ismét „mi” beszélünk, a Parlamentből szól különben a rádió; 31-re a Sándor utcából ígéri.

Éjjel meg voltak lövöldözések, de az orosz reggelre elhagyta Pest területét. Állítólag Záhonynál özönlik kifelé (ezt este a győri Szabad Petőfi adta)

X.31. szerda

Valláserkölcsös nevelést kértek a nemzeti küldöttek. Mindszentit a helyére, kérték Tildytől. A minisztériumok, színházak társulati gyülést hirdetnek mára. Bécsben halmozódik fel a Magyarországnak szánt mindenféle küldemény. A „Szabad Európa” Nagy Imrét kezdi támadni.

(Állítólag hétfő délig Hegedűs intézkedett Nagy Imre nevében, aki addig fogoly volt!) Igen drámai az este felolvasott Háy Gyula-naplórészlet. Kedden (23-án) küldöttségben Hegedűsnél és Gerőnél! Honvédség: Bocskay sapka, Kossuth-címer a sapkán, rendfokozat a vállpánton! Egyiptom-Izrael tiltakozik az angol-francia ultimátum ellen, nem engedi, hogy Egyiptomban angol és francia csapatokat tegyenek le. Angol és francia bombázás Egyiptomban!

Csütörtök XI. 1. 

Fagyott. Esik. Tegnap délben 8 tank fölfelé megy!! (Megrökönyödés). Később a „hangos” közli, Romániában is van „valami”, ezért nem erre mennek haza. – Ladányi Benedek, Telkes György és Dénes Leó családostul megpucolt – talán Románia felé.

Pest igen lassan éled. Alakuló pártgyűlések. (Kovács Béla nem tudott róla, hogy mi lett, Pécsett kórházban feküdt, de azért vállalta). Leventéről, sem Dorkáékról, semmit nem tudunk. Talán csütörtök-péntek táján a rádió ezt mondta: „Somfai László hívja fel a 2… számot!” (Ezt X.31-én Szeghyné mondta). Mi ez?!!! Tóth Lajos HM első helyettesét, honvéd vezérkari főnököt felmentették!

Nagy Imre a külügyminiszter is. 

Megkaptuk a káderanyagunkat. A helyzet nem tisztul. Az orosz nem tágít, sőt Nyíregyháza felől özönlik be. Nagy Imre közölte a szovjet nagykövettel: emmiatt felmondtuk a varsói szerződést, semlegességet nyilvánítottunk ki, a 4 nagyhatalom segítséget, távirat az ENSZ-nek, gyűlésen foglalkozzon velünk. (A háború és pusztulásunk e percben 18 óra 15 perc, elkerülhetetlennek látszik!!!) Mindszenty beszélt.

Este későn a mn. folytatását határozták el!

XI. 2. péntek. 

A mn. folytatását kéri Kovács Béla államminiszter, valamint az Építők székházában összejött forradalmi küldöttek. Elfogadják, s állítólag holnap megindul a mn. 

Egyik-másik minisztert még ma leváltják.

Nagy Imre este újra a szovjet követhez és az ENSZ főtitkárához fordult: ma újabb nagymennyiségű szovjet haderő özönlött befelé, s a Dunántúlon is halad nyugati irányban Birtokába veszi a vasútvonalakat, állomásokat, röpülőtereket!!!

Ma beszélni kezd a szegedi Széchenyi adóállomás! Rajta üzennünk Agárdra Dorkáéknak. 

XI. 3. szombat. 

17 tagú ENSZ-küldöttség érkezett a Ferihegyre délelőtt, mert a Bizt. Tanács szovjet küldöttje tagadta, hogy újabb csapatok jöttek be! Dél:6-8-ig állammin.! Kétly Annától kezdve. Viszont 20-at felváltottak. Maréter és Nagy Imre tárcás, a többi felosztja a tárcákat. – ma sokfelé megmozdult a munka. Maréterék társulnak, este 10-kor újra, nem jönnek vissza! 

Este Mohos névnapja.

XI. 4. vasárnap. 

3 óra 30 perc: általános széles szovjet támadás az egész ország ellen!!!! „Szovjet tisztek és katonák! Ne lőjetek. Kerüljétek a vérontást. A magyar és szovjet nép mindig barát volt, és az is marad!”

¾ 8-ra Ensz-gyűlés – 8h-kor az Írószövetség felhívása a világhoz: „…segítsetek, segítsetek, segítsetek!”- 

8:10-kor a magyar rádió elhallgat, állítólag a Rákóczi úton vannak a tankok!

Mi lesz velünk?

10:35 Kádár János és dr. Münnich Ferenc bejelenti az új kormányt. Apró, Kádár, Münnich, Kassa. Csaknem ugyanaz, mint a Nagy Imre Kormánya. (kivétel: többpárt, Varsóból kilépés). A reakció túlsúlyra jutott, veszélyezteti a nm+párt.államot. Felhív, hogy minden magyar támogassa. (15 pont)

Igen feszült nap. Délben Jánossal az ebédért elmentem. Szemre Ágit a kollégiumban nem találtuk meg. Hazafelé a bemondó felhív a kereskedések – a tűzveszély miatt – raktárakat biztonságba helyezzék! Állítólag Pesten és a Dunántúlon nagy harcok. Pest ellen 1000 tank! Győr ég. Csehszlovákiából ejtőernyősök és tankok. Pest hallgat. Kádár és Münnich szózatát a környező (román) bemondók egész nap mondják. – a Maléter vezette magyar katonai kiküldöttek a tegnap esti tárgyalásról – állítólag – nem tértek vissza. Nagy Imre is orosz fogoly?!! (nem: jugó követségre ment)

Mi van a külfölddel, az ENSZ-szel? Szegeden osztják, hordják a fegyvert és lőszert. Talán Csaba felől jönnek erre Makón keresztül?! – Este: Kádárról már nincs szó az új kormányban!!

Éjjel ¾ 1 – reggelig a befelé vonuló szovjet tankokra lőttek puskával és páncéltörő ágyúval. Azok viszonozták. A folyosóra telepedtünk, amikor a házunk sarkán felállított páncéltörő lőtt, meg a mikor a tankok dübörögtek el előttünk. A középső szobába vittük a vaságyat. Virrasztottunk. 

ENSZ: „a szovjet hadsereg azonnal köteles kimenni!” – Ehelyett áramlik befelé. A boltok előtt emberkígyó. – Röpcédulát dob egy szovjet katonai repülő: „a forr. mn.+par. Kormány segítségünket kérte a fasiszta ellenforradalom leverésére!” (?!!) – Délelőttől újra szól a Kossuth rádió orosz kézben.

A kép eltávolítva.Szegedi képek forrása: szegedpanorama.blogspot.hu