Megjelent Békássy Ferenc könyve Angliában

Megjelent Békássy Ferenc könyve Angliában

2016. 08. 23., k - 07:17
0 hozzászólás

Megjelent a Skyscrapers Publications kiadásában "The Alien in the Chapel", Békássy Ferenc angolul írt verseinek és leveleinek gyűjteménye, amit Gömöri György és felesége Gömöri Mari szerkesztettek. A fényképekkel illusztrált kötet alcíme "Rupert Brooke­s unknown rival" és benne külön tanulmány foglalkozik Békássynak a cambridge-i King­s College-ban elhelyezett emléktáblájával. A könyv első bemutatója 2016. szeptember 22-én lesz a londoni Balassi Intézetben. 

The Alien in the Chapel

Békássy Ferenc ősi nemesi család sarjaként 1893. április 7-én született a Vas vármegyei Kis-Sennyén, a mai Zsennyén. 

Apja Békássy István főispán, anyja Bezerédy Emma. 

A haladó gondolkodású, nagy műveltségű szülők közül az édesanya irányította az ifjú Békássy és testvérei szellemi fejlődését. 

A több nyelven is olvasó, angolul fordító Békássyné akarata érvényesült azzal, hogy az európai irodalmi és tudományos műveket egybegyűjtő családi könyvtár hangulatával feltöltődött gyerekek angliai iskolákban csiszolták tovább elméjüket.

Békássy Ferenc középiskolai tanulmányait 1905-től végezte a dél-angliai Bedales Schoolban, majd 1911-től a Cambridge Egyetemen a King’s College történettudomány szakos hallgatója lett. 

Az angolul és magyarul egyaránt verselő, műfordítóként és tanulmányíróként is megmutatkozó fiatalember

tagja volt a Cambridge Egyetem legkiválóbb diákjait tömörítő zártkörű irodalmi klubnak, az Apostolok Társaságának,

ahol olyan – később híressé vált – gondolkodókkal állt kapcsolatban, mint Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein filozófusok, Virginia és Leonard Woolf, a korszak angol irodalmának kiemelkedő alakjai, vagy John Maynard Keynes közgazdász. Utóbbihoz, a Világbank majdani alapítójához Békássyt szoros barátság fűzte. Rendszeres vendég volt Keynes szellemi gócpontként működő londoni lakásán, ahol a meghívottak saját műveikből tartottak felolvasást. „A magyar költő [...] nemcsak egyenrangú, hanem kedvelt és ünnepelt tagja lett az összejöveteleknek” – írja Éder Zoltán. 

Ilyen ígéretes pályakezdés közepette érte az ifjút a világháború kitörésének híre. Haza kellett mennie és behívták a pápai 7. honvéd huszárezredbe.

A galíciai frontra vezényelték, 1915-ben Bukovinában, Dobronucnál, huszonkét éves korában hősi halált halt.

A zsennyei családi sírkertben nyugszik.

Békássy Ferenc egybegyűjtött írásait magyarul 2010-ben, majd Noel Olivierhez írt szerelmes leveleit 2013-ban (Balogi Virág fordításában) Weiner Sennyey Tibor szerkesztette és adta ki újra, az Aranymadár Alapítvány segítségével. 

A DRÓTon számos cikkben foglalkoztunk Békássyval és halálának századik évfordulójával, illetve a kiadások óta megtalált új írásokkal. Békássy Ferenc eddigi egyetlen angol nyelvű könyvét Leonard és Virginia Woolf adta ki, 1925-ben Adriatica and other poems címmel, a Gömöri Mari és György által szerkesztett új angol kötet számos ismeretlen levelet, új és érdekes információt tartalmaz, így nem csak a filológusok, de az angol-magyar kapcsolatok kutatói számára is értékes könyv lett.

 

Forrás: Nyugati Hírlevél - független elektronikus újság. 207. szám. 

2016. augusztus 1. és DRÓT

A könyv a Guardian könyvesboltjában.