A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) állásfoglalása a menekült-kérdésről és a kialakult válságról

A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) állásfoglalása a menekült-kérdésről és a kialakult válságról

2015. 09. 14., Mon - 17:12
0 hozzászólás

"...a gyűlöletnek, uszításnak semmilyen érdemi haszna nem képzelhető el – a kára viszont pusztító!" - írja állásfoglalásában a Szociális Szakmai Szövetség, amit most teljes egészében közlünk, remélve, hogy minél több emberhez eljut.

A menekült-kérdés minden kétséget kizáróan válságot, krízist jelent.

A menekült-kérdés minden kétséget kizáróan válságot, krízist jelent.

A menekült-kérdés minden kétséget kizáróan válságot, krízist jelent.

A szociális szakemberek képzése során azt tanítjuk, hogy válsághelyzetben előbb a közvetlen krízist jelentő, az emberi életet és méltóságot veszélyeztető körülmények felszámolása az elsődleges feladat, minden más ezután következik. Szakmánkban magától értetődő, hogy a téli fagyos éjjelen a szabad ég alatt megfagyni készülő hajléktalan embernek sem a párkapcsolati problémáját vagy az alkohol-kezelésre való eljuttatását igyekszünk megoldani, hanem fűtött helyre igyekszünk eljuttatni, a fagyási és más sérüléseit törekedünk ellátni. Minden más csak ezután következhet.

Amikor fagypont közelében, zuhogó esőben menekült kisgyerekek a szabad ég alatt töltik az éjszakát – a helyzet igencsak hasonló. Bár

a távolabbi jövő, a tartósabb megoldások ügyében sok jogos kérdés és aggály vethető fel, ám ennek ellenére, mindezekről akkor van értelme beszélni, ha a gyerekek biztonságos, száraz és fedett helyen ehettek és kialudhatták magukat.

Elismerésünket, köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük azoknak az önkénteseknek, akik jóérzésből, emberszeretetből, emberi tisztességükből vagy csak ösztönösen – de ráéreztek szakmánk alapvető erkölcsi és professzionális normáira; szabad akaratukból és elhatározásukból járultak hozzá a szenvedések enyhítéséhez, a közvetlen vészhelyzetek és krízisek elhárításához. Az önkéntesek áldozatos hozzájárulásainak elismerése mellett, büszkék vagyunk kollégáinkra, akik közül számosan szakmai tapasztalataikat és tudásukat is önkéntesen latba vetve, munkaidejükön túl, maguk is hozzájárultak a drámai helyzetek enyhítéséhez, olykor mások, laikusok segítségét is támogatva, koordinálva.

Ezen állásfoglalásunkkal is felkérjük, felszólítjuk valamennyi kollégánkat, szociális szakembereket, hogy szakmánk erkölcsi és professzionális elvárásainak megfelelve, a továbbiakban is a tőlük telhető és elvárható módon járuljanak hozzá az akut válsághelyzetek enyhítéséhez, emberek szenvedéseinek csökkentéséhez, emberhez méltó létük és méltóságuk megőrzéséhez! 

Kérjük kollégáinkat, hogy

a kormány humanitárius tétlensége ellenére is segítsék a válság enyhítéséért dolgozó hazai és külföldi önkénteseket, önkéntes szervezeteket!

Ugyancsak felszólítjuk kollégáinkat és barátainkat, hogy azon túl, hogy maguk nem vesznek részt a menekültek elleni hecckampányokban és hisztériakeltésben, higgadtan világosítsák fel környezetüket arról, hogy a most, egyszeri jelenségként felbukkanó menekültügynek, az idén augusztus 31-ig megadott 310 fő számára menekültként itt-tartózkodást biztosító engedélyeknek semmilyen közük, befolyásuk nincsen a hazai ellátások romló helyzetére! Hogy

a gyűlöletnek, uszításnak semmilyen érdemi haszna nem képzelhető el – a kára viszont pusztító!

3SZ

A Szociális Szakmai Szövetség 1995-ben alakult ernyőszervezet, fő célkitűzései a szociális szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a döntéshozás – szociális és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja. A szervezetnek jelenleg tíz tagszervezete van (ezek listáját mellékeltük). A 3Sz tagszervezetei is vagy további szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek vagy pedig kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. Ennek köszönhetően a 3Sz által összefogott szervezetek száma eléri a 170 szervezetet, az egyének száma pedig kb. 2000 főt. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri és információs hálózattal rendelkezik. A szervezet jelenleg is számos – partnerségen alapuló – projekt megvalósításán dolgozik. A 3Sz tagja az International Committee of Social Welfare (ICSW) és az International Federation of Social Workers (IFSW) nemzetközi szakmai ernyőszervezeteknek is.

Szociálpolitikusként tisztában vagyunk azzal, hogy a menekült-válság olyan globális probléma, amelyet egyetlen ország sem képes megoldani a saját nemzetállamként rendelkezésre álló eszközökkel. A válság enyhítése, megszüntetése csak széleskörű nemzetközi összefogással képzelhető el. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a Dublin3 néven hivatkozott szabályozás (a három részből álló Dublin 3 Accord, és az EU Directive 2001/51/EC) az akkori realitásokhoz igazodva, egyénileg, beutazó (turista) vízummal rendelkező, jellemzően repülőgéppel érkező személyek menekülti státuszának megadásáról, az ehhez szükséges eljárások egységesítéséről szól. Ennek megfelelően, a jelenlegi helyzet megoldására alkalmazhatatlan. Ám a szabályokon való átlépés sem képzelhető el az egyes tagállamok önálló megfontolásai alapján, a szabályokat felváltó eljárások is csak akkor vezethetnek jobb megoldásokhoz, ha azokat a tagországok egyeztetve és egységesen alkalmazzák. Szociálpolitikai szakmai véleményünk szerint e megállapodás kereteit az Európai Bizottság javaslata nem csupán megalapozottan, hanem Magyarország érdekeinek megfelelően vetette fel:

a kevesebb, mint ezerötszáz fős kvóta ellátása és elhelyezése lényegesen kisebb társadalmi áldozatokkal és megrázkódtatásokkal járna, mint a több tízezres menekült-tömeg bizonytalan státuszban, bizonytalan ideig történő táboroztatása, netán bárhova történő erőszakos toloncolása.

A szociális ellátásokról, intézményekről szóló valamennyi adatunk és ismeretünk szerint a kvóta elfogadásával együtt járó ellátási terhek elviselhetők, az ellátási rendszerek nem túl jelentős átalakításával és fejlesztésével megoldható feladatot jelentenének. 

Ha a Magyar Kormány a nemzetközi együttműködések erősítésével a békés, az emberi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartó, reá háruló politikai, költségvetési és szabályozási elvárásoknak akarna megfelelni, úgy a szociális szakembereket és szakmai szervezeteket tömörítő ernyőszervezetünk, szakmai szövetségünk készen áll arra, hogy a konszolidált problémamegoldáshoz tudásunkat, szakértelmünket felajánljuk, a ránk háruló feladatokból kivegyük részünket.

2015. 09. 14.

A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) elnökségének felhatalmazása alapján:

Dr. Krémer Balázs, Elnök